Bezpieczeństwo

Jako administrator danych osobowych, dbamy o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. CROSS Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) oraz z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji, a także prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tego rozporządzenia.

Program 8.2

Usługi Cross:

Kontakt:

CROSS FINANCE Sp. z o.o.
80-350 Gdańsk,
ul. Chłopska 53

tel. 58 500 39 01

e-mail: info@crossfinance.pl

REGON: 008102540
NIP: 5830004805
KRS: 0000103193