Bezpieczeństwo

Jako administrator danych osobowych, dbamy o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. CROSS Finance sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych administrowana przez CROSS Finance sp. z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program 8.2

Usługi Cross:

Kontakt:

CROSS FINANCE Sp. z o.o.
80-350 Gdańsk,
ul. Chłopska 53

tel. 58 766 92 60
fax 058 766 92 90
e-mail: info@crossfinance.pl

REGON: 008102540
NIP: 5830004805
KRS: 0000103193