Call Center

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swoim doświadczeniu i poprzez efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury Call Center jest w stanie zapewnić swoim Klientom wysokiej jakości serwis w zakresie kompleksowego zarządzania relacjami z ich Kontrahentami.

Infolinia:

Zarządzanie ruchem połączeń przychodzących bywa często istotnym problemem dla niejednego przedsiębiorstwa. Zarówno informacja o firmie oraz aktualnej ofercie, jak i obsługa połączeń wynikających z bieżącej działalności, mają znaczący wpływ na utrzymanie zainteresowania Kontrahenta i dalszy rozwój procesu sprzedażowego. W ramach oferowanych usług proponujemy zbudowanie dla naszych Klientów zindywidualizowanej infolinii, służącej do: