Call Center

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swoim doświadczeniu i poprzez efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury Call Center jest w stanie zapewnić swoim Klientom wysokiej jakości serwis w zakresie kompleksowego zarządzania relacjami z ich Kontrahentami.

Sprzedaż:

Prowadzenie działań sprzedażowych z wykorzystaniem infrastruktury Call Center, szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, często wydaje się być procesem bardzo czasochłonnym i kosztownym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oferujemy szereg sprawdzonych rozwiązań, mających na celu połączenie skuteczności naszych działań z zachowaniem wysokiej opłacalności dla naszego Klienta.

W ramach prowadzonych działań oferujemy: