Windykacja

CROSS FINANCE Sp. z o.o. zapewnia Wierzycielom kompleksowy zakres usług mających na celu skuteczne poprawienie jego płynności finansowej, przywrócenie jego Kontrahentów posiadających zaległości do bieżącego obrotu przedsiębiorstwa, jak również odzyskanie należności uznanych za stracone.

Monitoring należności:

Regularne i terminowe dokonywanie płatności gwarantuje utrzymanie właściwej płynności przedsiębiorstwa. Sposobem na eliminację powstawania zatorów płatniczych jest jak najszybsze reagowanie na jakiekolwiek sygnały świadczące o możliwości powstania opóźnienia w regulowaniu przez Kontrahentów swoich zobowiązań. Usługa monitoringu ma na celu umożliwienie Klientowi uzyskanie pełnej kontroli nad procesem spłaty należności przez jego Kontrahentów. Podejmowane przez CROSS FINANCE Sp. z o.o. działania mają na celu ustalenie przyczyn występowania u Kontrahenta opóźnień oraz doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania zaległych zobowiązań, a także przypomnienie o kolejnych terminach płatności. Dodatkowa korzyścią jest zweryfikowanie lub uzupełnienie posiadanych przez Klienta danych jego Kontrahenta oraz innych informacji, które mogą być pomocne na kolejnych etapach procesu windykacji. CROSS FINANCE Sp. z o.o. zapewnia odpowiednią jakość prowadzonych działań, które realizowane są w taki sposób, aby nie spowodować zakłócenia pozytywnych relacji pomiędzy Klientem a jego Kontrahentem.

Korzyści dla Klientów:

Podejmowane działania: