Windykacja

CROSS FINANCE Sp. z o.o. zapewnia Wierzycielom kompleksowy zakres usług mających na celu skuteczne poprawienie jego płynności finansowej, przywrócenie jego Kontrahentów posiadających zaległości do bieżącego obrotu przedsiębiorstwa, jak również odzyskanie należności uznanych za stracone.

Poradnik dla dłużnika:

Prowadząc każdą sprawę związaną ze spłatą posiadanego zadłużenia, czynimy to nie z pozycji windykatora, lecz doradcy. Staramy się zawsze polubownie rozwiązać problem zadłużenia, wychodząc z założenia, że lepiej jest doprowadzić do polubownego rozwiązania problemu niż podejmować kosztowne dla dłużnika procedury sądowo-egzekucyjne. Naszym najważniejszym celem jest pomoc w uregulowaniu zobowiązań dłużników w najkorzystniejszy dla nich sposób, uwzględniając ich indywidualne uwarunkowania i możliwości. Do wszystkich spraw staramy się podchodzić elastycznie, ponieważ zależy nam na stałych, ale też i rzeczywistych wpłatach. Problem zadłużenia można rozwiązać. Wystarczy jedynie chcieć to zrobić, dlatego każdego dłużnika prosimy o utrzymywanie stałego kontaktu z nami. Nie ma sytuacji bez wyjścia dlatego pozwól sobie pomóc!

Poniżej prezentujemy kilka porad, które pomogą w rozwiązaniu problemu zadłużenia i pozwolą uniknąć przykrych konsekwencji:

1. Utrzymuj kontakt z CROSS FINANCE Sp. z o.o.

2. Spłata zadłużenia

3. Trzymaj się ustaleń

Po kontakcie z CROSS FINANCE Sp. z o.o. postępuj zgodnie z ustaleniami. W ten sposób potwierdzisz swoją wiarygodność i nie dopuścisz do tego, aby sprawa trafiła na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Gdy w trakcie negocjacji z naszym pracownikiem zadeklarowałeś spłatę całego zobowiązania, dokonaj jej w wyznaczonym terminie i uzgodnionej kwocie. Jeśli możesz wyślij potwierdzenie wpłaty na numer faxu: 58 766 92 90 lub na adres e-mail: windykacja@crossfinance.pl

O problemach związanych z brakiem możliwości wywiązania się z obietnicy spłaty koniecznie poinformuj telefonicznie. W przypadku, gdy uzgodniłeś spłatę zobowiązania w ratach, spłacaj zobowiązanie w terminach, zgodnie z otrzymanym harmonogramem spłaty stanowiącym załącznik do ugody.

Pamiętaj, że terminowe regulowanie potwierdza Twoją wiarygodność. Brak spłaty w ustalonych terminach może spowodować, że ugoda zostanie wypowiedziana, a Twój dług stanie się natychmiast wymagalny i trafi na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego.