Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Cross Finance sp. z o.o. poprzez automatyzację procesów biznesowych w systemie B2BAktualna lista konkursów ofert :

Tytul przetargu Dokumenty Zakończenie
„Zakup licencji na Interfejs komunikacyjny MS-CF” oraz „Zakup licencji na Moduł Obsługi Pożyczek Hogwart” zapytanie ofertowe
wzór oferty
26.06.2013
godzina 12.00.
„Zakup środków trwałych” zapytanie ofertowe
wzór oferty
26.06.2013
godzina 12.00.
„Instalacja serwera bazodanowego oraz serwera aplikacyjnego” zapytanie ofertowe
wzór oferty
24.07.2013
godzina 12.00.
„Zakup serwera telefonii Asterisk” zapytanie ofertowe
wzór oferty
26.11.2013
godzina 12.00.
„Zakup licencji na Interfejs komunikacyjny Raiffeisen – Cross Finance” oraz „Zakup licencji na Interfejs komunikacyjny KRD - Cross Finance” zapytanie ofertowe
wzór oferty
12.12.2013
godzina 12.00.
„Zakup serwera plików” zapytanie ofertowe
wzór oferty
12.12.2013
godzina 12.00.
„Zakup serwera telefonii Asterisk” zapytanie ofertowe
wzór oferty
17.12.2013
godzina 12.00.
"Zakup serwera telefonii Asterisk i serwera plików" zapytanie ofertowe
wzór oferty
15.01.2014
godzina 12.00.
"Zakup licencji na Interfejs komunikacyjny BIK - Cross Finance (1 szt.)" zapytanie ofertowe
wzór oferty
22.08.2014
godzina 12.00.
"Zakup środków trwałych" zapytanie ofertowe
wzór oferty
05.12.2014
godzina 12.00.