Aktualne oferty pracy znajdziesz w serwisie pracuj.plProces rekrutacyjny

Rekrutacja odbywa się w trzech etapach:

Etap 1 – wybór aplikacji

Przesłane przez kandydatów aplikacje są starannie analizowane pod kątem zgodności z wymogami, zawartymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Kandydaci spełniający wymagania zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

Etap 2 – pierwsza rozmowa rekrutacyjna

Podczas spotkania weryfikowane są informacje, zawarte w zgłoszeniu aplikacyjnym - w szczególności w zakresie wykształcenia, doświadczenia, umiejętności, predyspozycji i planów zawodowych. Kandydat ma możliwość zaprezentowania siebie oraz uzyskania informacji o specyfice pracy na danym stanowisku. Osoby, które pozytywnie przejdą etap drugi zostają zaproszone na kolejne spotkanie, decydujące o wyniku procesu rekrutacji.

Etap 3 – druga rozmowa decydująca – zakończenie procesu rekrutacji

Na tym etapie odbywa się spotkanie kandydata m.in. z bezpośrednim przełożonym, w trakcie którego szczegółowo omawiane są warunki zatrudnienia, zakres obowiązków i ścieżka rozwoju kandydata.

Polityka personalna

Dokładamy wszelkich starań, aby do naszego grona dołączali zawsze najlepsi.

Szukamy i zatrudniamy pracowników, którzy są otwarci na zmiany i nowe wyzwania. Nie ma dla nas istotnego znaczenia rodzaj ukończonej uczelni lub doświadczenie w windykacji - wierzymy, że każdy kandydat z potencjałem - dzięki naszemu systemowi szkoleń - może nauczyć się najlepszych standardów pracy, wymaganych w tym obszarze.

Inwestujemy w intensywny rozwój pracowników, m.in. poprzez wdrożenie i stosowanie autorskiego programu szkoleniowego, opartego o wskaźnikowe oceny jakości pracy, a także dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z rozwojem firmy i rynku consumer finance. Ogromny nacisk stawiamy na świadomość konieczności poszanowania litery prawa, działania etycznego i tworzenia wzajemnych relacji.