Usługi wsparcia biznesu

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swym doświadczeniu jest w stanie zapewnić szereg atrakcyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia procesów biznesowych.

Weryfikacja i aktualizacja baz danych:

Wielu Klientów posiada własne bazy danych Kontrahentów budowane przez dłuższy okres czas. Zdarza się jednak, że bazy te z biegiem czasu tracą swoją aktualność. Bardzo często zwierają także wiele błędnych rekordów. Wady te uniemożliwiają skuteczne ich wykorzystanie w kontaktach z Kontrahentami oraz utrudniają przeprowadzenie rzetelnych analiz marketingowych. CROSS FINANCE Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania mające na celu takie przygotowanie powierzonych baz danych, aby możliwe było optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów informacji o Kontrahentach Klienta. Zakres świadczonych przez nas usług w tym zakresie obejmuje miedzy innymi: