Usługi wsparcia biznesu

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swym doświadczeniu jest w stanie zapewnić szereg atrakcyjnych rozwiązań w obszarze wsparcia procesów biznesowych.

Masowe wysyłki sms i listów:

W celu utrzymywania odpowiednich relacji z Kontrahentami konieczne jest posiadanie właściwych i sprawdzonych narzędzi komunikacji. Wysyłka korespondencji masowej, szczególnie gdy dotyczy akcji jednorazowych lub odbywa się cyklicznie, np. jeden raz w miesiącu, może spowodować spore obciążenia dla sprawnego działania przedsiębiorstwa. Wymaga bowiem podjęcia działań wykraczających poza podstawowy obszar działalności. W takich przypadkach outsourcing procesów związanych z masową komunikacją wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Pozwala bowiem korzystać z wiedzy i infrastruktury dostawcy, obniża koszty działania, redukuje problemy operacyjne i pozwala koncentrować się na podstawowym, strategicznym „core business”. CROSS FINANCE oferuje, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom, skorzystanie z posiadanych doświadczeń i infrastruktury umożliwiającej właściwe, skuteczne i efektywne zarządzanie procesem komunikacji z Kontrahentami. W tym zakresie oferujemy między innymi: