Call Center

CROSS FINANCE Sp. z o.o. bazując na swoim doświadczeniu i poprzez efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury Call Center jest w stanie zapewnić swoim Klientom wysokiej jakości serwis w zakresie kompleksowego zarządzania relacjami z ich Kontrahentami.

Zakres usług:

Proponujemy naszym Klientom przeprowadzanie zarówno pełnego, jak i częściowego procesu CRM – od nawiązania kontaktu z potencjalnym Kontrahentem, przez kompleksowe zbadanie potrzeb, optymalne dopasowanie oferty, zbudowanie relacji biznesowej, utrzymanie jej i poszerzanie, aż do posprzedażowego badania jego satysfakcji. Naszym celem jest optymalne połączenie potrzeb Kontrahenta z aktualną lub potencjalną ofertą Klienta CROSS FINANCE Sp. z o.o., maksymalizujące korzyści obu stron. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług zapewniamy pełną elastyczność w kwestii realizowanych projektów. Oferujemy, między innymi, opracowanie wspólnie ze Zleceniodawcą odpowiedniej strategii marketingowej, wykonanie próbek efektywności oraz przygotowanie odpowiednich skryptów rozmów.

Zarządzanie relacjami z Klientami:

Poprzez wykorzystanie wsparcia zewnętrznego przedsiębiorstwa otrzymują nieosiągalne dotychczas narzędzia, niezwykle pomocne w procesie pozyskania Klienta, a później utrzymania właściwych z nim relacji . Jest to istotne szczególnie dla małych i średnich firm, dla których budowa własnej bazy Call Center jest w wielu przypadkach nie tylko zbyt czasochłonna, ale też i ekonomicznie nieuzasadniona. Do nich głównie CROSS FINANCE Sp. z o.o. kieruje głównie swoja ofertę, stosując sprawdzone i najskuteczniejsze na rynku metody pozyskania i utrzymania relacji z Klientem. Dobór oraz intensywność poszczególnych narzędzi jest każdorazowo dopasowany do wymagań Zleceniodawcy. W kontaktach z Klientami naszych Zleceniodawców wykorzystujemy w szczególności: