Windykacja

CROSS FINANCE Sp. z o.o. zapewnia Wierzycielom kompleksowy zakres usług mających na celu skuteczne poprawienie jego płynności finansowej, przywrócenie jego Kontrahentów posiadających zaległości do bieżącego obrotu przedsiębiorstwa, jak również odzyskanie należności uznanych za stracone.

Windykacja przedsądowa:

W przypadku regularnego lub kilkumiesięcznego opóźnienia w regulowaniu płatności, optymalnym sposobem działania służącym do odzyskania należności staje się windykacja polubowna, pozwalająca na skuteczne i szybkie odzyskanie zaległości płatniczych, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy Klientem i jego Kontrahentem. Etap polubowny pozwala odzyskać całą lub istotną część należności, a także uniknąć przyszłych kosztów prowadzenia działań sądowych i egzekucyjnych, z jednoczesną szansą na ugodowe rozwiązanie sporu i przywrócenie Kontrahenta do grona rzetelnych odbiorców. Na tym etapie działań dłużnicy są uświadamiani o konsekwencjach dalszego uchylania się od spłaty należności. Poprzez właściwy dobór narzędzi windykacyjnych, optymalnych dla tego typu wierzytelności, w wielu przypadkach dochodzi do spłaty całej należności. W przypadku dłużników, którzy nie są w stanie dokonać jednorazowej spłaty swojego zadłużenia, a skłonni są do porozumienia w zakresie spłaty zaległości, proponowane jest zawarcie ugody. Proponowana ugoda uwzględnia zarówno oczekiwania Klienta, charakterystykę wierzytelności oraz jest dopasowana do możliwości płatniczych dłużnika. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od obowiązku zapłaty rekomendujemy Klientom skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego. Działania realizowane na tym etapie obejmują także uaktualnienie danych dłużnika oraz zdobycie dodatkowych informacji, które mogą być pomocne przy podejmowaniu dalszych działań windykacyjnych.

Korzyści dla Klientów:

Podejmowane działania:

Windykacja sądowa i egzekucyjna:

Uporczywa odmowa spłaty wymaga podjęcia działań sądowych. Także na tym etapie udaję się często odzyskać znaczną część zaległości długoterminowych, dzięki czemu także należności uznane za stracone mogą znacznie poprawić kondycję finansową Klienta. CROSS FINANCE Sp. z o.o. prowadzi kompleksowe działania w zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej. Wdrożone przez nas rozwiązania pozwalają w bardzo krótkim czasie dokonać masowej wysyłki pozwów z wykorzystaniem procesu Elektronicznego Postępowania Upominawczego. W zakresie windykacji sądowej i egzekucyjnej współpracujemy z jedną najbardziej renomowanych kancelarii prawnych na Pomorzu: Krzyżagórska, Podniesiński, Łoboda i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni s.c. Proces sądowego dochodzenia należności rozpoczyna wysłanie przesądowego, ostatecznego wezwania do zapłaty. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie postępowania Klienta reprezentuje kancelaria prawna współpracująca z CROSS FINANCE Sp. z o.o. c. Niezależnie od tych działań, do czasu uzyskania klauzuli wykonalności, nadal podejmowane są działania mające na celu doprowadzenie do porozumienia z dłużnikiem w zakresie spłaty zadłużenia. W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, po uzyskaniu klauzuli wykonalności, podejmowana jest ostateczna próba polubownego rozwiązanie problemu zadłużenia. Następnym krokiem jest wszczęcie, w oparciu o uzyskany tytuł wykonawczy, postępowania egzekucyjnego. Na tym etapie przygotowywany jest wniosek do właściwego komornika oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Korzyści dla Klientów:

Podejmowane działania: