Informacje o firmie

O nas

CROSS Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku od 2002 r. świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Poza serwisowaniem, Spółka zajmuje się również obrotem wierzytelnościami. Portfele zakupionych przez Spółkę wierzytelności obejmują produkty finansowe, wierzytelności telekomunikacyjne oraz wierzytelności z rynku produktów konsumpcyjnych.

Od 2009 r. Spółka obsługuje sekurytyzowane wierzytelności w ramach współpracy z TFI Eques Investments SA, obecnie serwisując FIZ NFS Creditum.

Spółka współpracuje z Kancelarią KRZYŻAGORSKA ŁOBODA i PARTNERZY, jedną z najbardziej renomowanych i największych kancelarii prawnych w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności CROSS Finance Sp. z o.o. świadczy usługi windykacyjne na zlecenie banków, spółek pożyczkowych, operatorów multimediów oraz firm telekomunikacyjnych.

Działalność operacyjna CROSS Finance opiera się na własnych rozwiązaniach informatycznych i telekomunikacyjnych. W pełni zautomatyzowany workflow, elastyczny dialer (predictive) oraz system raportowania i monitoringu są ciągle rozwijane w oparciu o najnowsze dostępne możliwości technologiczne oraz tzw. world best practise. W styczniu 2016 roku oferta Spółki wzbogacona została o przejętą z DF QS SA windykację terenową.

28.09.2016 r. CROSS Finance uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

Od 4 listopada 2004 roku jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i posiada aktualny certyfikat Komisji Etyki KPF potwierdzający stosowanie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. (do pobrania)

Management CROSS Finance Sp. z o.o. ma wieloletnie doświadczenia w zakresie zarządzania i obsługi wierzytelności, zarządzania ryzykiem, IT zdobywane w bankowości, firmach windykacyjnych w Polsce, a także innych krajach Europy.

Zarząd

Rafał Buchholc - Prezes Zarządu

Posiada 18 letnie doświadczenie w branży finansowej. Ponad 13 lat pracował w General Electric Polska (GE Capital Bank, GE Money Bank, Bank BPH), gdzie był odpowiedzialny za obszary operacyjne oraz zarządzanie procesami i projektami.

W Banku zdobywał międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu kluczowych projektów w zakresie wdrażania nowych obszarów działalności, technologii oraz przejęć innych biznesów.

Był odpowiedzialny za integrację procesów i systemów operacyjnych w trakcie fuzji operacyjnych podczas integracji GE Banku Mieszkaniowego z GE Capital Bank oraz GE Money Bank z Bankiem BPH.

Od podstaw zbudował a później zarządzał Centrum Operacyjnym Banku BPH po fuzji z GE Money Bank będąc odpowiedzialnym za procesy obsługi Klienta, telesprzedaż i windykację

Odpowiadał też za Obszar Windykacji w zakresie produktów detalicznych, hipotecznych, microSME oraz factoringu.

Doświadczenie w zakresie zarządzania wierzytelnościami zdobywał w BEST S.A. gdzie początkowo odpowiadał za Pion Operacji zarządzając procesami windykacji polubownej, terenowej oraz sądowo-egzekucyjnej a następnie obejmując stanowisko Lidera Obszaru Strategii Windykacyjnych budował i wdrażał działania, narzędzia oraz produkty zapewniające realizację celów finansowych i wzrost organizacji.

Przez cały okres pracy zawodowej związany z procesem zmiany, zarządzania procesami i projektami przy wykorzystaniu Six Sigma i Lean Management.

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

Program 8.2

Usługi Cross:

Kontakt:

CROSS FINANCE Sp. z o.o.
80-350 Gdańsk,
ul. Chłopska 53

tel. 58 500 39 01

e-mail: info@crossfinance.pl

REGON: 008102540
NIP: 5830004805
KRS: 0000103193

Windykacja i Obsługa Wierzytelności:

tel. 58 760 38 38
godz. 8:00-19:00

Obsługa Klienta:

Zespół Obsługi Wierzytelności
tel. 58 768 08 00
godz. 8:00-16:00

Reklamacje:

Zespół Obsługi Wierzytelności
tel. 58 760 38 07
godz. 8:00-16:00
e-mail: reklamacje@crossfinance.pl